Služby a ceny

Zaměřujeme se na zpracování esejí, seminárních prací, bakalářských a diplomových prací.

Ke každé objednávce a klientovi přistupujeme individuálně, každá zakázka má své specifické požadavky. Proto nelze stanovit fixní cenu za stranu textu, ale pouze ceny orientační. V konečném návrhu ceny je pak zohledněna náročnost zpracování, termín dodání atd. Po vyplnění objednávkového formuláře vám cenový návrh zašleme v co nejrychlejším možném termínu.

Ceny jsou orientační – vždy se uvádí cena za normostranu.

  • Vysokoškolské seminární práce (eseje, …): od 120Kč/NS
  • Vysokoškolské závěrečné práce (absolventské práce, bakalářské práce, diplomové práce): od 159Kč/NS
  • Překlad a výtahy z cizojazyčných odborných článků: od 189Kč/NS
  • Pomoc a poradenství s tvorbou dotazníků, laboratorní práce: dohodou
  • Matematické úlohy: dohodou
  • Korektury jazykové, odborné, případně formátování: dohodou